Sayt test rejimida ishlamoqda

DINAMIK QATORLAR

 Bolalarning ta'minlanganligi ... 
 Sil 
Sog'liqning holati 
 Dovolanish maskani 
 Yomon sifatli ... 
 Alohida kasalliklar 
Kontraseptivlar  
 Shifokorlar kategoriyalari va ... 
 Jinsiy kasalliklar ... 
 Ruhiy buzilishlar 
 Alkogol kasalliklar 
 Bola oldirish va tug'ish
 Ayrim yuqimli kasalliklar 

 

Aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi

2012 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi 

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 104,8 118,0 47,0 53,0
shu jumladan bakterial dizenteriya 7,9 7,4 51,7 48,3
Virusli gepatitlar 95,4 102,7 48,1 51,9
Skarlatina 1,4 1,7 44,4 55,6
Suvchechak 13,4 15,7 46,0 54,0
Epidemik parotit 6,0 9,4 39,0 61,0
qizamiq - - - -
qizilcha - - - -
Meningokokkli infektsiya 0,03 0,03 44,4 55,6
Yuqori va quyi nafas yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1035,0 1242,7 45,4 54,6
Gripp 3,3 5,3 38,2 61,8

2013 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi 

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 108,2 124,0 46,5 53,5
shu jumladan bakterial dizenteriya 7,5 7,3 50,6 49,4
Virusli gepatitlar 134,9 141,1 48,8 51,2
Skarlatina 1,1 1,5 42,4 57,6
Suvchechak 13,2 15,0 46,8 53,2
Epidemik parotit 8,3 13,2 38,5 61,5
qizamiq - - - -
qizilcha - - - -
Meningokokkli infektsiya 0,0 0,07 0,0 100,0
Yuqori va quyi nafas yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1165,9 1348,1 46,3 53,7
Gripp 2,5 2,6 48,3 51,7

2014 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 116,6 131,9 46,8 53,2
shu jumladan bakterial dizenteriya 5,9 6,2 48,7 51,3
Virusli gepatitlar 118,6 128,0 48,0 52,0
Skarlatina 1,2 1,5 44,5 55,5
Suvchechak 16,1 17,4 47,9 52,1
Epidemik parotit 5,7 9,5 37,5 62,5
qizamiq 0,0 0,0 60,0 40,0
qizilcha - - - -
Meningokokkli infektsiya 0,1 0,0 90,0 10,0
Yuqori va quyi nafas yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1172,0 1243,0 48,4 51,6
Gripp 2,3 2,0 53,0 47,0


2015 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi 

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 113,9 138,8 44,9 55,1
shu jumladan bakterial dizenteriya 6,9 6,7 50,6 49,4
Virusli gepatitlar 73,7 91,0 44,6 55,4
Skarlatina 1,7 1,7 49,8 50,2
Suvchechak 16,5 18,9 46,4 53,6
Epidemik parotit 1,2 2,4 33,5 66,5
qizamiq 0,0 0,0 40,0 60,0
qizilcha - - - -
Meningokokkli infektsiya 0,0 0,1 41,2 58,8
Yuqori va quyi nafas yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1121,1 1226,6 47,6 52,4
Gripp 1,1 2,2 32,5 67,5

2016 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi 

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 103,8 131,9 43,9 56,1
shu jumladan bakterial dizenteriya 4,9 5,3 47,6 52,4
Virusli gepatitlar 110,4 129,0 45,9 54,1
Skarlatina 1,4 2,1 39,9 60,1
Suvchechak 16,0 22,5 41,3 58,7
Epidemik parotit 0,5 1,2 27,5 72,5
qizamiq - - - -
qizilcha - - - -
Meningokokkli infektsiya 0,01 0,03 28,6 71,4
Yuqori va quyi nafas yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1317,4 1415,5 48,0 52,0
Gripp 3,0 3,5 45,9 54,1

2017 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi 

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 126,7 148,7 45,8 54,2
shu jumladan bakterial dizenteriya 5,2 5,2 49,8 50,2
Virusli gepatitlar 94,8 103,4 47,6 52,4
Skarlatina 2,1 2,5 45,5 54,5
Suvchechak 21,3 22,7 48,2 51,8
Epidemik parotit 0,6 1,2 32,6 67,4
qizamiq - - - -
qizilcha - - - -
Meningokokkli infektsiya 0,0 0,0 55,6 44,4
Yuqori va quyi nafas yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1205,3 1314,3 47,6 52,4
Gripp 6,4 7,2 47,1 52,9

2018 yilda aholining ayrim yuqimli kasalliklarga chalinishi 

  100 000 aholiga nisbatan Jinsi bo'yicha taqsimot, % da
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
O`tkir ichak kasalliklari 116,0 131,6 47,6 52,4
shu jumladan bakterial dizenteriya 4,1 4,2 49,0 51,0
Virusli gepatitlar 91,4 96,6 48,4 51,6
Skarlatina 4,6 5,4 46,0 54,0
Suvchechak 27,7 27,8 49,7 50,3
Epidemik parotit 0,4 0,5 40,8 59,2
qizamiq 0,1 0,1 50,0 50,0
qizilcha - - - -
Meningokokkli infektsiya 0,0 0,0 16,7 83,3
Yuqori va quyi nafas yo`llarining o`tkir infektsiyalari 1293,9 1363,2 48,5 51,5
Gripp 10,5 10,9 48,9 51,1