Aholining havfli o`sama kasalliklariga chalinishi

(100 000 aholiga nisbattan birinchi marotaba tashhisi aniqlangan bemorlarda ro'yhatga olingan kasalliklar)