Aholining faol Sil kasalligiga chalinishi 

(100 000 aholiga nisbatan birinchi marotaba tashhisi aniqlangan bemorlarda ro'yhatga olingan kasalliklar)