Sayt test rejimida ishlamoqda

DINAMIK QATORLAR

 Bolalarning ta'minlanganligi ... 
 Sil 
Sog'liqning holati 
 Dovolanish maskani 
 Yomon sifatli ... 
 Alohida kasalliklar 
Kontraseptivlar  
 Shifokorlar kategoriyalari va ... 
 Jinsiy kasalliklar ... 
 Ruhiy buzilishlar 
 Alkogol kasalliklar 
 Bola oldirish va tug'ish
 Ayrim yuqimli kasalliklar 

 

2007-2018 yillarda ayollarning ayrim kasalliklarga chalinishi

kishi

Bemorlarda birinchi marta tashhisi bilan ro`yxatga olingan kasalliklar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
xavfli o`simtalar bilan 10480 10207 10417 10505 10886 10633 11173 11264 11976 11909 13103 13936
sut bezi 2038 2053 2094 2261 2649 2617 2663 2618.0 2892 2913 3177 3562
bachadon bo`yni va tanasi 1718 1664 1808 1737 1702 1794 1783 1801.0 1986 1969 2117 1656
yo`ldosh va tuxumdon 558 557 563 538 641 567 650 695.0 807 795 884 929
faol sil bilan 7436 6130 7277 7215 6565 6400 6514 6343.0 6250 6393 6389 6474
alkogolizm va alkogol psixoz bilan 475 390 362 337 311 239 267 256.0 189 223 227 223
sifilis bilan 1453 1211 1212 1008 810 834 841 843.0 831 928 930 1013
so`zak bilan 2576 2395 2389 2132 1968 1818 1899 1548 1368 1539 1417 1344
bachadon bo`yni eroziyasi va ektropioni 36,7 37,7 36,6 35,4 34,1 33,2 33,7 36,6 37,0 37,7 36,2 33,1
xayz buzilishi. ming. 49,4 54,2 49,4 52,4 54,8 53,9 59,3 58,7 63,2 67,0 63,2 59,0
bepushtlik. ming. 8,9 9,5 8,9 11,5 11,0 10,6 10,4 14,0 12,5 14,9 11,8 10,2
homiladorlik, tug`ish va tug`ishdan keyingi asoratlar. ming. 234,4 265,0 262,7 261,0 253,4 298,4 296,5 304,7 336,0 360,0 350,4 360,3

 

Bemorlarda birinchi marta tashhisi bilan ro`yxatga olingan kasalliklar 100 000 ayolga nisbatan
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
xavfli o`simtalar bilan 78,0 74,8 75,1 73,6 74,3 71,5 74,0 73,4 76,8 75,1 81,2 85,0
sut bezi 15,2 14,9 15,1 15,8 18,1 17,6 17,6 17,1 18,5 18,4 19,7 21,5
bachadon bo`yni va tanasi 12,8 12,1 13,0 12,2 11,6 12,1 11,8 11,7 12,7 12,4 13,1 10,0
yo`ldosh va tuxumdon 4,2 4,0 4,1 3,8 4,4 3,8 4,3 4,5 5,2 5,0 5,5 5,6
faol sil bilan 55,3 51,2 52,5 50,6 44,8 43,0 43,2 41,3 40,1 40,3 39,6 39,5
alkogolizm va alkogol psixoz bilan 3,5 2,8 2,6 2,4 2,1 1,6 1,8 1,7 1,2 1,4 1,4 1,4
sifilis bilan 10,8 8,8 8,7 7,1 5,5 5,6 5,6 5,5 5,3 5,8 5,8 6,2
so`zak bilan 19,2 17,4 17,2 14,9 13,4 12,2 12,6 10,1 8,8 9,7 8,8 8,2
bachadon bo`yni eroziyasi va ektropioni 272,1 268,9 263,8 248,1 232,7 223,2 223,3 238,8 237,0 237,8 224,6 199,9
xayz buzilishi 367,4 393,9 356,1 367,2 374,2 362,8 392,7 382,7 404,9 422,0 392,0 356,7
bepushtlik  *) 116,8 121,5 112,9 141,6 131,9 125,1 121,4 162,9 143,6 170,0 133,6 114,3
homiladorlik, tug`ish va tug`ishdan keyingi asoratlar *)  3087,3 3421,3 3332,7 3213,7 3033,6 3528,3 3470,0 3535,8 3870,2 4118,5 3978,9 4048,1

 *) fertl yoshidagi 100 000 ayollarga nisbatan (15-49 yosh)