Aholining ruhiy buzilishlar kasalligiga chalinishi

(100 000 aholiga nisbattan birinchi marta tashhisi aniqlanib ro'yhatga olingan kasalliklar)