Aholining  ichkilikbozlik  va  ichkilik  bilan bog`liq  ruhiy kasalliklarga chalinishi

(100 000 aholiga nisbatan birinchi marta tashhisi aniqlanib ro'yhatga olingan kasalliklar)