Sayt test rejimida ishlamoqda

DINAMIK QATORLAR

Hududlar bo`yicha jismoniy tarbiya darslarida sport bilan shug`ullanuvchi shaxslar soni

(yil oxiriga)

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2012
O`zbekiston Respublikasi 2989.8 3222.1 48.1 51.9
Qoraqalpog`iston Respublikasi 161.9 167.8 49.1 50.9
viloyatlar:
Andijon 264.3 282.4 48.3 51.7
Buxoro 171.9 177.0 49.3 50.7
Jizzax 132.9 130.8 50.4 49.6
Qashqadaryo 305.9 343.4 47.1 52.9
Navoiy 90.2 94.8 48.7 51.3
Namangan 248.2 263.1 48.5 51.5
Samarqand 343.3 379.0 47.5 52.5
Surxandaryo 242.3 256.9 48.5 51.5
Sirdaryo 76.1 79.3 49.0 51.0
Toshkent 240.3 256.8 48.3 51.7
Farg`ona 330.7 345.2 48.9 51.1
Xorazm 175.4 181.4 49.2 50.8
Toshkent sh 206.4 264.0 43.9 56.1

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2013
O`zbekiston Respublikasi 2980.4 3163.1 48.5 51.5
Qoraqalpog`iston Respublikasi 161.8 168.0 49.1 50.9
viloyatlar:
Andijon 261.9 272.6 49.0 51.0
Buxoro 167.5 177.0 48.6 51.4
Jizzax 127.8 133.3 49.0 51.0
Qashqadaryo 306.5 327.2 48.4 51.6
Navoiy 84.2 94.4 47.1 52.9
Namangan 240.7 256.0 48.5 51.5
Samarqand 350.0 368.9 48.7 51.3
Surxandaryo 246.6 261.6 48.5 51.5
Sirdaryo 75.9 78.2 49.3 50.7
Toshkent 238.2 252.1 48.6 51.4
Farg`ona 324.5 344.4 48.5 51.5
Xorazm 173.1 179.9 49.0 51.0
Toshkent sh 221.6 249.5 47.0 53.0

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2014
O`zbekiston Respublikasi 2956.5 3190.3 48.1 51.9
Qoraqalpog`iston Respublikasi 163.7 170.5 49.0 51.0
viloyatlar:
Andijon 260.7 278.8 48.3 51.7
Buxoro 165.6 176.1 48.5 51.5
Jizzax 127.6 133.9 48.8 51.2
Qashqadaryo 304.9 327.6 48.2 51.8
Navoiy 86.7 90.2 49.0 51.0
Namangan 237.5 255.1 48.2 51.8
Samarqand 346.2 368.1 48.5 51.5
Surxandaryo 235.8 262.7 47.3 52.7
Sirdaryo 76.8 79.5 49.2 50.8
Toshkent 235.5 252.3 48.3 51.7
Farg`ona 322.2 343.3 48.4 51.6
Xorazm 175.6 183.3 48.9 51.1
Toshkent sh 217.9 268.8 44.8 55.2

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2015
O`zbekiston Respublikasi 2988.4 3219.7 48.1 51.9
Qoraqalpog`iston Respublikasi 167.1 173.7 49.0 51.0
viloyatlar:
Andijon 266.4 285.0 48.3 51.7
Buxoro 167.7 178.5 48.4 51.6
Jizzax 131.1 136.4 49.0 51.0
Qashqadaryo 309.6 331.9 48.3 51.7
Navoiy 87.3 91.9 48.7 51.3
Namangan 242.3 266.3 47.6 52.4
Samarqand 345.4 369.1 48.3 51.7
Surxandaryo 234.8 248.5 48.6 51.4
Sirdaryo 77.6 82.4 48.5 51.5
Toshkent 243.2 254.9 48.8 51.2
Farg`ona 315.9 351.3 47.3 52.7
Xorazm 179.6 187.0 49.0 51.0
Toshkent sh 220.5 262.8 45.6 54.4

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2016
O`zbekiston Respublikasi 3033.8 3268.2 56.4 70.9
Qoraqalpog`iston Respublikasi 172.4 179.8 50.3 66.4
viloyatlar:
Andijon 269.7 288.4 51.5 64.7
Buxoro 168.5 177.1 55.8 62.4
Jizzax 131.5 143.1 62.4 76.9
Qashqadaryo 312.0 339.8 61.4 73.5
Navoiy 88.4 92.9 52.1 70.4
Namangan 229.7 284.5 56.5 76.0
Samarqand 354.5 379.3 63.6 75.5
Surxandaryo 237.4 252.0 50.5 66.7
Sirdaryo 78.3 81.1 55.1 73.7
Toshkent 250.5 253.5 55.5 66.5
Farg`ona 325.2 345.5 38.9 70.1
Xorazm 181.7 190.4 46.9 55.2
Toshkent sh 234.2 260.8 84.7 88.3

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2017
O`zbekiston Respublikasi 3154.5 3310.5 48.8 51.2
Qoraqalpog`iston Respublikasi 179.9 187.5 49.0 51.0
viloyatlar:
Andijon 280.5 307.1 47.7 52.3
Buxoro 172.0 183.8 48.3 51.7
Jizzax 172.6 109.5 61.2 38.8
Qashqadaryo 321.0 345.4 48.2 51.8
Navoiy 94.9 96.4 49.6 50.4
Namangan 253.8 270.6 48.4 51.6
Samarqand 363.0 389.6 48.2 51.8
Surxandaryo 241.5 265.5 47.6 52.4
Sirdaryo 80.9 85.2 48.7 51.3
Toshkent 245.8 252.9 49.3 50.7
Farg`ona 330.6 354.4 48.3 51.7
Xorazm 185.2 195.8 48.6 51.4
Toshkent sh 232.8 266.8 46.6 53.4

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2018
O`zbekiston Respublikasi 3211,1 3365,8 48,8 51,2
Qoraqalpog`iston Respublikasi 181,5 189,0 49,0 51,0
viloyatlar:
Andijon 282,6 298,5 48,6 51,4
Buxoro 171,6 185,1 48,1 51,9
Jizzax 136,9 143,7 48,8 51,2
Qashqadaryo 312,0 339,8 47,9 52,1
Navoiy 96,7 97,2 49,9 50,1
Namangan 264,3 271,6 49,3 50,7
Samarqand 366,1 387,6 48,6 51,4
Surxandaryo 259,8 272,8 48,8 51,2
Sirdaryo 91,4 76,1 54,6 45,4
Toshkent 269,3 264,9 50,4 49,6
Farg`ona 344,4 364,3 48,6 51,4
Xorazm 188,0 195,4 49,0 51,0
Toshkent sh 246,5 279,8 46,8 53,2