Sayt test rejimida ishlamoqda

DINAMIK QATORLAR

 Iqtisodiy faol aholi soni 
 Aholini bandligi 
 2013 yil 1 yanvar holatiga qurilish tarmog’ida mehnat sharoitlari.
 2013 yil 1 yanvar holatiga sanoat tarmog’ida mehnat sharoitlari
 2014 yil 1 yanvar holatiga qurilish tarmog’ida mehnat sharoitlari
 2014 yil 1 yanvar holatiga sanoatda tarmog’ida mehnat sharoitlari
 2015 yil 1 yanvar holatiga qurilish tarmog’ida mehnat sharoitlari
 2015 yil 1 yanvar holatiga sanoatda tarmog’ida mehnat sharoitlari
 2016 yil 1 yanvar holatiga qurilish tarmog’ida mehnat sharoitlari
  2016 yil 1 yanvar holatiga sanoatda tarmog’ida mehnat sharoitlari
 2017 yil 1 yanvar holatiga qurilish tarmog’ida mehnat sharoitlari
2018 yil 1 yanvar holatiga qurilish tarmog’ida mehnat sharoitlari
2019 yil 1 yanvar holatiga qurilish tarmog’ida mehnat sharoitlari
 2017 yil 1 yanvar holatiga sanoatda tarmog’ida mehnat sharoitlari
2018 yil 1 yanvar holatiga sanoatda tarmog’ida mehnat sharoitlari
2019 yil 1 yanvar holatiga sanoat tarmog’ida mehnat sharoitlari
Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yisha bandlar sonining taqsimlanishi (2016 yil uchun o’rtacha)
Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yisha bandlar sonining taqsimlanishi (2017 yil uchun o’rtacha)
Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yisha bandlar sonining taqsimlanishi (2018 yil uchun o’rtacha)
 Iqtisodiyot tarmoqlari bo`yicha bandlar 2012 yil uchun o`rtacha
 Iqtisodiyot tarmoqlari bo`yicha bandlar 2013 yil uchun o`rtacha
 Iqtisodiyot tarmoqlari bo`yicha bandlar 2014 yil uchun o`rtacha
 Iqtisodiyot tarmoqlari bo`yicha bandlar 2015 yil uchun o`rtacha
 Ishlab chiqarishda jarohatlanish
 Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar sonida ayollar va erkaklarning nisbati 2012 yilda
 Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar sonida ayollar va erkaklarning nisbati 2013 yilda
 Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar sonida ayollar va erkaklarning nisbati 2014 yilda
 Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar sonida ayollar va erkaklarning nisbati 2015 yilda
 Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar sonida ayollar va erkaklarning nisbati 2016 yilda
 Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar sonida ayollar va erkaklarning nisbati 2017 yilda
Korxona va tashkilotlarda jami ishlovchilar sonida ayollar va erkaklarning nisbati 2018 yilda
Korxona va tashkilotlarda yollanib ishlovchilarning jinsi bo`yicha taqsimlanishi
 Korxona va tashkilotlarda yollanib ishlovchilarning jinsi va ta`lim darajasi bo`yicha taqsimlanishi
 Korxona va tashkilotlarda yollanib ishlovchilarning jinsi va yosh guruhlari bo`yicha taqsimlanishi