Sayt test rejimida ishlamoqda

DINAMIK QATORLAR

Jinoyat sodir etgan shaxslar sonining jinoyatlar turi bo`yicha taqsimlanishi

 

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2007
Jami 11527,0 66517,0 100,0 100,0 14,8 85,2
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 93,0 790,0 0,8 1,2 10,5 89,5
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 162,0 1338,0 1,4 2,0 10,8 89,2
tovlamachilik 23,0 189,0 0,2 0,3 10,8 89,2
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 2,0 474,0 0,0 0,7 0,4 99,6
o`g`rlik 653,0 8497,0 5,7 12,8 7,1 92,9
talonchilik va bosqinchilik 154,0 2830,0 1,3 4,3 5,2 94,8
firibgarlik 624,0 1915,0 5,4 2,9 24,6 75,4
bezorilik 499,0 3754,0 4,3 5,6 11,7 88,3
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 604,0 4433,0 5,2 6,7 12,0 88,0
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 4370,0 18774,0 37,9 28,2 18,9 81,1
boshqa turdagi jinoyatlar 4343,0 23523,0 37,7 35,4 15,6 84,4

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2008
Jami 12175,0 69068,0 100,0 100,0 15,0 85,0
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 91,0 885,0 0,7 1,3 9,3 90,7
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 162,0 1257,0 1,3 1,8 11,4 88,6
tovlamachilik 33,0 177,0 0,3 0,3 15,7 84,3
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 3,0 541,0 0,0 0,8 0,6 99,4
o`g`rlik 690,0 7682,0 5,7 11,1 8,2 91,8
talonchilik va bosqinchilik 164,0 2979,0 1,3 4,3 5,2 94,8
firibgarlik 880,0 2382,0 7,2 3,4 27,0 73,0
bezorilik 534,0 3592,0 4,4 5,2 12,9 87,1
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 608,0 4378,0 5,0 6,3 12,2 87,8
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 4162,0 20173,0 34,2 29,2 17,1 82,9
boshqa turdagi jinoyatlar 4848,0 25022,0 39,8 36,2 16,2 83,8

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2009
Jami 13388,0 74968,0 100,0 100,0 15,2 84,8
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 107,0 836,0 0,8 1,1 11,3 88,7
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 149,0 1268,0 1,1 1,7 10,5 89,5
tovlamachilik 51,0 239,0 0,4 0,3 17,6 82,4
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 2,0 520,0 0,0 0,7 0,4 99,6
o`g`rlik 741,0 7678,0 5,5 10,2 8,8 91,2
talonchilik va bosqinchilik 149,0 2839,0 1,1 3,8 5,0 95,0
firibgarlik 1396,0 3438,0 10,4 4,6 28,9 71,1
bezorilik 658,0 4572,0 4,9 6,1 12,6 87,4
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 594,0 4758,0 4,4 6,3 11,1 88,9
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 3909,0 20861,0 29,2 27,8 15,8 84,2
boshqa turdagi jinoyatlar 5632,0 27959,0 42,1 37,3 16,8 83,2

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2010
Jami 15303,0 78615,0 100,0 100,0 16,3 83,7
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 93,0 775,0 0,6 1,0 10,7 89,3
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 155,0 1316,0 1,0 1,7 10,5 89,5
tovlamachilik 52,0 299,0 0,3 0,4 14,8 85,2
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 3,0 494,0 0,0 0,6 0,6 99,4
o`g`rlik 830,0 7262,0 5,4 9,2 10,3 89,7
talonchilik va bosqinchilik 165,0 2902,0 1,1 3,7 5,4 94,6
firibgarlik 1754,0 4446,0 11,5 5,7 28,3 71,7
bezorilik 698,0 4410,0 4,6 5,6 13,7 86,3
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 464,0 4546,0 3,0 5,8 9,3 90,7
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 4726,0 23011,0 30,9 29,3 17,0 83,0
boshqa turdagi jinoyatlar 6363,0 29154,0 41,6 37,1 17,9 82,1

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2011
Jami 14829,0 79116,0 100,0 100,0 15,8 84,2
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 99,0 661,0 0,7 0,8 13,0 87,0
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 163,0 1362,0 1,1 1,7 10,7 89,3
tovlamachilik 51,0 260,0 0,3 0,3 16,4 83,6
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 3,0 537,0 0,0 0,7 0,6 99,4
o`g`rlik 867,0 8509,0 5,8 10,8 9,2 90,8
talonchilik va bosqinchilik 170,0 2839,0 1,1 3,6 5,6 94,4
firibgarlik 1807,0 4658,0 12,2 5,9 28,0 72,0
bezorilik 514,0 4050,0 3,5 5,1 11,3 88,7
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 451,0 3764,0 3,0 4,8 10,7 89,3
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 4541,0 22272,0 30,6 28,2 16,9 83,1
boshqa turdagi jinoyatlar 6163,0 30204,0 41,6 38,2 16,9 83,1

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2012
Jami 16383,0 79725,0 100,0 100,0 17,0 83,0
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 83,0 698,0 0,5 0,9 10,6 89,4
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 133,0 1346,0 0,8 1,7 9,0 91,0
tovlamachilik 91,0 356,0 0,6 0,4 20,4 79,6
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 5,0 613,0 0,0 0,8 0,8 99,2
o`g`rlik 942,0 8138,0 5,7 10,2 10,4 89,6
talonchilik va bosqinchilik 177,0 2792,0 1,1 3,5 6,0 94,0
firibgarlik 1841,0 5061,0 11,2 6,3 26,7 73,3
bezorilik 548,0 4115,0 3,3 5,2 11,8 88,2
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 359,0 3712,0 2,2 4,7 8,8 91,2
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 5326,0 23501,0 32,5 29,5 18,5 81,5
boshqa turdagi jinoyatlar 6878,0 29393,0 42,0 36,9 19,0 81,0

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2013
Jami 16290,0 78397,0 100,0 100,0 17,2 82,8
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 80,0 634,0 0,5 0,8 11,2 88,8
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 128,0 1463,0 0,8 1,9 8,0 92,0
tovlamachilik 107,0 362,0 0,7 0,5 22,8 77,2
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 7,0 592,0 0,0 0,8 1,2 98,8
o`g`rlik 1053,0 7434,0 6,5 9,5 12,4 87,6
talonchilik va bosqinchilik 198,0 2579,0 1,2 3,3 7,1 92,9
firibgarlik 1817,0 5490,0 11,2 7,0 24,9 75,1
bezorilik 491,0 4361,0 3,0 5,6 10,1 89,9
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 323,0 3595,0 2,0 4,6 8,2 91,8
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 4533,0 21618,0 27,8 27,6 17,3 82,7
boshqa turdagi jinoyatlar 7553,0 30269,0 46,4 38,6 20,0 80,0

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2014
Jami 15933,0 79330,0 100,0 100,0 16,7 83,3
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 92,0 597,0 0,6 0,8 13,4 86,6
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 135,0 1517,0 0,8 1,9 8,2 91,8
tovlamachilik 98,0 403,0 0,6 0,5 19,6 80,4
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 7,0 635,0 0,0 0,8 1,1 98,9
o`g`rlik 1064,0 8029,0 6,7 10,1 11,7 88,3
talonchilik va bosqinchilik 185,0 2402,0 1,2 3,0 7,2 92,8
firibgarlik 1838,0 6021,0 11,5 7,6 23,4 76,6
bezorilik 553,0 4528,0 3,5 5,7 10,9 89,1
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 219,0 3211,0 1,4 4,0 6,4 93,6
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 4005,0 20350,0 25,1 25,7 16,4 83,6
boshqa turdagi jinoyatlar 7737,0 31637,0 48,6 39,9 19,7 80,3

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2015
Jami 15200,0 79432,0 100,0 100,0 16,1 83,9
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 78,0 688,0 0,5 0,9 10,2 89,8
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 144,0 1570,0 0,9 2,0 8,4 91,6
tovlamachilik 113,0 391,0 0,7 0,5 22,4 77,6
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 7,0 583,0 0,0 0,7 1,2 98,8
o`g`rlik 1068,0 8814,0 7,0 11,1 10,8 89,2
talonchilik va bosqinchilik 175,0 2385,0 1,2 3,0 6,8 93,2
firibgarlik 2033,0 7402,0 13,4 9,3 21,5 78,5
bezorilik 589,0 4535,0 3,9 5,7 11,5 88,5
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 230,0 3154,0 1,5 4,0 6,8 93,2
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 3494,0 17121,0 23,0 21,6 16,9 83,1
boshqa turdagi jinoyatlar 7269,0 32789,0 47,8 41,3 18,1 81,9

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2016
Jami 13786,0 79353,0 100,0 100,0 14,8 85,2
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 72,0 671,0 0,5 0,8 9,7 90,3
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 148,0 1627,0 1,1 2,1 8,3 91,7
tovlamachilik 106,0 339,0 0,8 0,4 23,8 76,2
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 5,0 442,0 0,0 0,6 1,1 98,9
o`g`rlik 1135,0 8629,0 8,2 10,9 11,6 88,4
talonchilik va bosqinchilik 126,0 1912,0 0,9 2,4 6,2 93,8
firibgarlik 1881,0 8540,0 13,6 10,8 18,1 81,9
bezorilik 418,0 3996,0 3,0 5,0 9,5 90,5
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 198,0 3266,0 1,4 4,1 5,7 94,3
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 3274,0 15901,0 23,7 20,0 17,1 82,9
boshqa turdagi jinoyatlar 6423,0 34030,0 46,6 42,9 15,9 84,1

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2017
Jami 11394,0 67254,0 100,0 100,0 14,5 85,5
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 71,0 522,0 0,6 0,8 12,0 88,0
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 133,0 1467,0 1,2 2,2 8,3 91,7
tovlamachilik 75,0 266,0 0,7 0,5 18,0 82,0
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 1,0 379,0 0,0 0,6 0,3 99,7
o`g`rlik 1226,0 8706,0 10,8 12,9 12,3 87,7
talonchilik va bosqinchilik 107,0 1658,0 0,9 2,5 6,1 93,9
firibgarlik 1900,0 8972,0 16,7 13,3 17,5 82,5
bezorilik 248,0 2573,0 2,2 3,8 8,8 91,2
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 135,0 3019,0 1,2 4,5 4,3 95,7
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 2255,0 10756,0 19,8 16,0 17,3 82,7
boshqa turdagi jinoyatlar 5243,0 28936,0 46,0 42,9 15,4 84,6

Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2018
Jami 7075,0 44700,0 100,0 100,0 13,7 86,3
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 54,0 449,0 0,8 1,0 10,7 89,3
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 101,0 1249,0 1,4 2,8 7,5 92,5
tovlamachilik 51,0 188,0 0,7 0,4 21,3 78,7
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 2,0 218,0 0,0 0,5 0,9 99,1
o`g`rlik 753,0 5909,0 10,6 13,2 11,3 88,7
talonchilik va bosqinchilik 48,0 812,0 0,7 1,8 5,6 94,4
firibgarlik 1145,0 5655,0 16,2 12,7 16,8 83,2
bezorilik 105,0 1552,0 1,5 3,5 6,3 93,7
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 113,0 2503,0 1,6 5,6 4,3 95,7
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 1156,0 7449,0 16,3 16,7 13,4 86,6
boshqa turdagi jinoyatlar 3547,0 18716,0 50,1 41,9 15,9 84,1

 Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2019
Jami 5032 37455 100,0 100,0 11,8 88,2
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 43 308 0,9 0,8 12,3 87,7
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 73 961 1,4 2,6 7,1 92,9
tovlamachilik 51 132 1,0 0,4 27,9 72,1
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 4 204 0,1 0,5 1,9 98,1
o`g`rlik 510 4346 10,1 11,6 10,5 89,5
talonchilik va bosqinchilik 20 644 0,4 1,7 3,0 97,0
firibgarlik 814 4195 16,2 11,2 16,3 83,7
bezorilik 83 1405 1,6 3,8 5,6 94,4
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 184 2705 3,7 7,2 6,4 93,6
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 1033 6791 20,5 18,1 13,2 86,8
boshqa turdagi jinoyatlar 2217 15764 44,1 42,1 12,3 87,7

 Davomi

  Soni, kishi Jamiga nisbatan foizda Jinsi bo'yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2020
Jami 5774.0 43472.0 100.0 100.0 11.7 88.3
shu jumladan:
qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish 41 404 0.7 0.9 9.2 90.8
badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish 86 1139 1.5 2.6 7.0 93.0
tovlamachilik 44 156 0.8 0.4 22.0 78.0
nomusga tegish va nomusga tegishga urinish 0 217 0.0 0.5 0.0 100.0
o`g`rlik 637 4917 11.0 11.3 11.5 88.5
talonchilik va bosqinchilik 43 685 0.7 1.6 5.9 94.1
firibgarlik 1109 5496 19.2 12.6 16.8 83.2
bezorilik 151 1922 2.6 4.4 7.3 92.7
giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar 110 3151 1.9 7.2 3.4 96.6
iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 1050 6464 18.2 14.9 14.0 86.0
boshqa turdagi jinoyatlar 2503 18921 43.3 43.5 11.7 88.3

 

BMT Statistika komissiyasining tavsiyasiga ko'ra minimal gender ko'rsatkichlari

Iqtisodiy tuzilmalar, ishlab chiqarish faoliyati, resurslardan foydalanish sohalari

Ta'lim

Sog`liqni saqlash va unga aloqador xizmatlar

Ijtimoiy hayotda qaror qabul qilish

Ayollar va qizlar, inson huquqlari