Sayt test rejimida ishlamoqda

DINAMIK QATORLAR

Hududlar bo`yicha sport seksiyalarida va bo`limlarida sport bilan shug`ullanuvchi shaxslar soni

(yil oxiriga)

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2012
O`zbekiston Respublikasi 868.3 1487.1 36.9 63.1
Qoraqalpog`iston Respublikasi 34.8 61.2 36.2 63.8
viloyatlar:
Andijon 114.8 144.5 44.3 55.7
Buxoro 59.9 100.3 37.4 62.6
Jizzax 37.2 64.1 36.7 63.3
Qashqadaryo 106.2 179.9 37.1 62.9
Navoiy 37.4 69.6 35.0 65.0
Namangan 81.3 151.4 35.0 65.0
Samarqand 51.0 92.4 35.5 64.5
Surxandaryo 78.4 142.3 35.5 64.5
Sirdaryo 20.0 38.6 34.1 65.9
Toshkent 46.3 83.3 35.7 64.3
Farg`ona 119.3 193.2 38.2 61.8
Xorazm 37.4 64.0 36.9 63.1
Toshkent sh 44.3 102.4 30.2 69.8

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2013
O`zbekiston Respublikasi 880.9 1372.8 39.1 60.9
Qoraqalpog`iston Respublikasi 38.6 66.2 36.8 63.2
viloyatlar:
Andijon 103.5 126.9 44.9 55.1
Buxoro 58.7 107.5 35.3 64.7
Jizzax 38.8 59.9 39.3 60.7
Qashqadaryo 116.3 177.0 39.6 60.4
Navoiy 32.5 51.3 38.8 61.2
Namangan 76.1 112.0 40.5 59.5
Samarqand 52.4 88.5 37.2 62.8
Surxandaryo 90.3 146.6 38.1 61.9
Sirdaryo 14.0 27.0 34.9 65.1
Toshkent 49.0 84.2 36.8 63.2
Farg`ona 115.3 166.2 41.0 59.0
Xorazm 54.7 81.1 40.3 59.7
Toshkent sh 40.0 78.1 33.9 66.1

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2014
O`zbekiston Respublikasi 1004.9 1594.5 38.7 61.3
Qoraqalpog`iston Respublikasi 42.6 70.1 37.8 62.2
viloyatlar:
Andijon 104.7 184.6 36.2 63.8
Buxoro 56.2 109.8 33.8 66.2
Jizzax 42.6 62.7 40.5 59.5
Qashqadaryo 111.0 195.7 36.2 63.8
Navoiy 36.5 51.1 41.7 58.3
Namangan 82.3 115.0 41.7 58.3
Samarqand 60.7 93.2 39.5 60.5
Surxandaryo 97.6 153.9 38.8 61.2
Sirdaryo 17.0 37.1 32.1 67.9
Toshkent 49.7 87.0 36.4 63.6
Farg`ona 185.4 217.6 46.0 54.0
Xorazm 66.1 112.3 37.0 63.0
Toshkent sh 52.1 104.2 33.3 66.7

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2015
O`zbekiston Respublikasi 1041.4 1637.8 38.9 61.1
Qoraqalpog`iston Respublikasi 47.3 76.1 38.3 61.7
viloyatlar:
Andijon 107.6 199.9 35.0 65.0
Buxoro 64.0 109.6 36.9 63.1
Jizzax 42.6 76.3 35.8 64.2
Qashqadaryo 105.4 177.0 37.3 62.7
Navoiy 36.7 52.1 41.3 58.7
Namangan 82.6 120.6 40.6 59.4
Samarqand 67.3 94.2 41.7 58.3
Surxandaryo 118.2 160.7 42.4 57.6
Sirdaryo 19.0 38.5 33.0 67.0
Toshkent 52.1 90.9 36.4 63.6
Farg`ona 169.9 211.2 44.6 55.4
Xorazm 74.5 124.1 37.5 62.5
Toshkent sh 54.4 106.6 33.8 66.2

 w

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2016
O`zbekiston Respublikasi 1102.1 1641.2 40.2 59.8
Qoraqalpog`iston Respublikasi 54.0 84.6 39.0 61.0
viloyatlar:
Andijon 140.4 183.6 43.3 56.7
Buxoro 66.3 109.8 37.7 62.3
Jizzax 47.7 72.3 39.7 60.3
Qashqadaryo 117.1 174.3 40.2 59.8
Navoiy 35.4 53.0 40.0 60.0
Namangan 85.0 122.3 41.0 59.0
Samarqand 71.0 91.0 43.8 56.2
Surxandaryo 130.4 174.2 42.8 57.2
Sirdaryo 19.0 38.5 33.3 66.7
Toshkent 41.9 91.6 31.4 68.6
Farg`ona 160.6 204.4 44.0 56.0
Xorazm 75.9 129.8 36.9 63.1
Toshkent sh 57.1 112.0 33.8 66.2

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2017
O`zbekiston Respublikasi 1031.9 1592.5 39.3 60.7
Qoraqalpog`iston Respublikasi 53.5 91.6 36.9 63.1
viloyatlar:
Andijon 141.3 184.5 43.4 56.6
Buxoro 45.6 89.0 33.9 66.1
Jizzax 53.5 91.6 36.9 63.1
Qashqadaryo 97.9 164.3 37.3 62.7
Navoiy 34.8 54.4 39.0 61.0
Namangan 81.8 122.5 40.0 60.0
Samarqand 64.9 96.0 40.3 59.7
Surxandaryo 101.2 142.3 41.6 58.4
Sirdaryo 19.май 38.3 33.7 66.3
Toshkent 51.1 92.8 35.5 64.5
Farg`ona 162.4 201.3 44.7 55.3
Xorazm 79.4 132.1 37.5 62.5
Toshkent sh 45.0 91.8 32.9 67.1

 

  soni, ming kishi Jinsi bo`yicha taqsimlanishi, foizda
ayollar erkaklar ayollar erkaklar
2018
O`zbekiston Respublikasi 1050,1 1605,9 39,5 60,5
Qoraqalpog`iston Respublikasi 45,3 88,2 33,9 66,1
viloyatlar:
Andijon 141,3 184,5 43,4 56,6
Buxoro 47,1 89,3 34,5 65,5
Jizzax 55,6 95,6 36,8 63,2
Qashqadaryo 117,1 174,3 40,2 59,8
Navoiy 32,6 58,0 36,0 64,0
Namangan 82,3 130,0 38,8 61,2
Samarqand 65,4 97,2 40,2 59,8
Surxandaryo 102,6 143,9 41,6 58,4
Sirdaryo 18,0 34,7 34,2 65,8
Toshkent 46,3 92,4 33,4 66,6
Farg`ona 166,4 195,1 46,0 54,0
Xorazm 79,7 124,2 39,1 60,9
Toshkent sh 50,4 98,6 33,8 66,2

Please publish modules in offcanvas position.