Sayt test rejimida ishlamoqda

DINAMIK QATORLAR

 Aholi 

Aholining yosh jins tarkibi
 2007-2017 yillarda doimiy aholi soni
Doimiy aholi soni
Doimiy aholining jinsi bo’yicha soni
2008 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2009 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2010 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2011 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni *)
 2011-2017 yillarda shahar va qishloq aholisining jami aholi sonidagi ulushi
 2012 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2013 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
 2013 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2013 yil 1 yanvar holatiga shahar va qishloq aholisida ayollar va erkaklarning nisbati
 2014 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
 2014 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2014 yil 1 yanvar holatiga shahar va qishloq aholisida ayollar va erkaklarning nisbati
 2015 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
 2015 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2015 yil 1 yanvar holatiga shahar va qishloq aholisida ayollar va erkaklarning nisbati
 2016 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
 2016 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
2019 yil 1 yanvar holatiga Doimiy aholining jinsi bo’yicha soni
 2016 yil 1 yanvar holatiga shahar va qishloq aholisida ayollar va erkaklarning nisbati
 2013 yil 1 yanvar holatiga hududlar bo'yicha 20-29 yoshli doimiy aholi soni
 2014 yil 1 yanvar holatiga hududlar bo'yicha 20-29 yoshli doimiy aholi soni
 2015 yil 1 yanvar holatiga hududlar bo'yicha 20-29 yoshli doimiy aholi soni
 2016 yil 1 yanvar holatiga hududlar bo'yicha 20-29 yoshli doimiy aholi soni 
 2017 yil 1 yanvar holatiga 20-29 yoshgacha doimiy aholi soni
 2018 yil 1 yanvar holatiga 20-29 yoshgacha doimiy aholi soni
2019 yil 1 yanvar holatiga 20-29 yoshgacha doimiy aholi soni
 2017 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
 2018 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
2019 yil 1 yanvar holatiga aholining o'rtacha yoshi
 2017 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2018 yil 1 yanvar holatiga doimiy aholi soni
 2017 yil 1 yanvar holatiga shahar va qishloq aholisida ayollar va erkaklarning nisbati
 2018 yil 1 yanvar holatiga shahar va qishloq aholisida ayollar va erkaklarning nisbati
 2019 yil 1 yanvar holatiga shahar va qishloq aholisida ayollar va erkaklarning nisbati
 Tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi
Yosh guruhlari bo’yicha ayollar va erkaklar sonining nisbati
Shahar va qishloq aholisining jami aholi sonidagi ulushi
O'zbekiston Respublikasida aholining uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta`minlanganligi 
 Tug'ilish 
 Aholining tabiiy harakati 
 O'lim 
 Nikohlar va ajralishlar 
 2007-2013 yillarda nikohdan ajralganlarning ma'lumoti bo'yicha ajralishlar soni
 2012 yilda birinchi marta nikohlanuvchilarning o'rtacha yoshi
 2012 yilda nikohdan ajraluvchilarning yoshi va nikoh davomiyligi bo'yicha ajralishlar soni
 2012 yilda nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi nikoh holatlari bo'yicha soni
 2012 yilda nikohlanuvchilarning yoshi bo'yicha nikohlar soni
 2013 yilda birinchi marta nikohlanuvchilarning o'rtacha yoshi
 2013 yilda nikohdan ajraluvchilarning yoshi va nikoh davomiyligi bo'yicha ajralishlar soni
 2013 yilda nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi nikoh holatlari bo'yicha soni
 2013 yilda nikohlanuvchilarning yoshi bo'yicha nikohlar soni
 2014 yilda birinchi marta nikohlanuvchilarning o'rtacha yoshi
 2014 yilda nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi nikoh holatlari bo'yicha soni
 2014 yilda nikohlanuvchilarning yoshi bo'yicha nikohlar soni
 2015 yilda birinchi marta nikohlanuvchilarning o'rtacha yoshi
 2015 yilda nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi nikoh holatlari bo'yicha soni
 2015 yilda nikohlanuvchilarning yoshi bo'yicha nikohlar soni
 2016 yilda birinchi marta nikohlanuvchilarning o'rtacha yoshi
 2017 yilda birinchi marta nikohlanuvchilarning o'rtacha yoshi
2018 yilda birinchi marta nikohlanuvchilarning o'rtacha yoshi
 2016 yilda nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi nikoh holatlari bo'yicha soni
 2017 yilda nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi nikoh holatlari bo'yicha soni
2018 yilda nikohlanuvchilarning jinsi, yoshi va avvalgi nikoh holatlari bo'yicha soni
 2016 yilda nikohlanuvchilarning yoshi bo'yicha nikohlar soni
 2017 yilda nikohlanuvchilarning yoshi bo'yicha nikohlar soni
2018 yilda nikohlanuvchilarning yoshi bo'yicha nikohlar soni
Nikohlanuvchilarning ma’lumoti bo’yicha nikohlar soni
Tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralishlar soni
 Aholi migratsiyasi