“Demografiya” bo`limida gender nuqtai nazaridan aholi soni va yosh tarkibi to`g`risidagi statistika ma`lumotlari, aholining tabiiy harakatlanishining mutlaq va nisbiy ko`rsatkichlari – tug`ilganlar va vafot etganlar soni, jumladan o`lim sabablari, tuzilgan nikohlar va ajralishlar soni, demografik jarayonlar jadalligini ifoda etuvchi umumiy, alohida hamda standart ko`rsatkichlar, mexanik harakatlanish – aholi migratsiyasi ko`rsatkichlari taqdim etilgan.
    Aholi soni to`g`risidagi ma`lumotlar joriy baholashda ham keltirilgan. Aholi soni 1989 yilgi ro`yxatga olish ma`lumotlari asosida baholangan.
   Tug`ilishlar, vafot etish, nikohlar va ajrashishlar to`g`risidagi ma`lumotlar FHDYO organlari tomonidan tug`ilish, vafot etish va nikohlarni ro`yxatga olishda tuzilgan fuqarolik holatlari dalolatnomalarini statistik qayta ishlash asosida olingan.
    Tug`ilganlar qatoriga faqat tirik tug`ilganlar kiritilgan, xolos.
Aholi yoshiga doir axborot doimiy yashaydigan aholi bo`yicha keltirilgan. Doimiy aholi sirasiga ushbu hududda muntazam yashayotgan, shu jumladan vaqtinchalik yashamayotgan shaxslar kiritilgan.
    Mazkur bo`limning ayrim ko`rsatkichlari hududlar, shahar va qishloq joylari bo`yicha taqdim etilgan.
    Tug`ilish va vafot etishning umumiy koeffitsientlari kalendar yil davomida tirik tug`ilganlar va vafot etganlar sonining doimiy aholining o`rtacha yillik soniga nisbati bo`yicha hisoblab chiqilgan.
    Tug`ilish va vafot etishning umumiy koeffitsientlari 1000 aholi hisobga olingan holda aniqlangan.
    Tabiiy o`sish koeffitsienti — tug`ilish va vafot etish umumiy koeffitsentlarining xilma-xilligidir.
    Tug`ilishda kutilayotgan umr ko`rish davomiyligi — shu yilda tug`ilgan avloddan bir odam yashaydigan o`rtacha yillar soni bo`lib, bunda shu avlod hayoti davomida o`lim darajasi har bir yoshda ko`rsatkich hisoblab chiqilgan yildagidek qolishi kerak.
    Tug`ilishning yig`indi koeffitsienti – reproduktiv yoshda (15-49 yosh) bir ayol o`rtacha tug`ishi mumkin bo`lgan bolalar soni bo`lib, bunda har bir yoshda tug`ilish darajasi ko`rsatkich hisoblab chiqilgan yildagi kabi saqlanib qolishi kerak.
  Nikoh va ajralishlarning umumiy koeffitsientlari – ro`yxatga olingan nikohlar va ajralishlar sonining doimiy aholining yillik o`rtacha soniga nisbati. Mazkur koeffitsentlar 1000 aholi uchun hisoblab chiqilgan.
    O`lim sabablari bo`yicha o`limlar soni koeffitsientlari – qayd etilgan sabablar tufayli vafot etganlar sonining aholining yillik o`rtacha soniga nisbati (tegishli yoshdagi 100 ming aholi inobatga olingan holda hisoblab chiqilgan).
    O`lim sonining standartlashtirilgan koeffitsientlari — yoshga qarab to`g`ridan-to`g`ri uslub bo`yicha standartlashtirilgan, ya`ni o`lim sabablarining har bir toifasi uchun besh yillik yosh guruhlariga mo`ljallangan ko`rsatkichlarning o`rtacha arifmetik ko`rsatkichi sifatida olingan va yagona yosh tuzilmasi bo`yicha hisoblab chiqilgan koeffitsentlar. yagona yosh tuzilmasi sifatida Yevropa yosh tuzilmasi standarti qabul qilingan.
    Mehnatga layoqatli yoshdagi aholining o`lim sabablarining asosiy toifalari bo`yicha o`limi koeffitsientlari mehnatga layoqatli yoshda qayd etilgan o`lim toifalari sababli vafot etganlar sonini shu yoshdagi aholining yillik o`rtacha soniga alohida bo`lish sifatida hisoblab chiqiladi.
    Go`daklar o`limi koeffitsienti ikkita tarkibiy qism sifatida hisoblab chiqiladi, ularning birinchisi – koeffitsent hisoblanadigan yilda tug`ilgan avloddan bir yoshida vafot etganlar sonining shu yilda tug`ilganlar umumiy soniga nisbati; ikkinchisi – o`tgan yil tug`ilgan avloddan bir yoshida vafot etganlar sonining shu yili tug`ilganlar umumiy soniga nisbati. Go`daklar o`limi koeffitsienti promillda hisoblanadi.
    Onalar o`limi homiladorlik, tug`ish asoratlari va tuqqandan keyingi davrda vafot etgan ayollar sonining 100000 tirik tug`ilganlarga nisbati.
    Aholi migratsiyasi – odamlarning (migrantlar) hudud chegarasi (mamlakat, mintaqa, mamlakat ichida) doimiy yashash joyini o`zgartirishi bilan bog`liq harakati. Migratsiya ichki (mamlakat doirasida) va tashqi (davlat chegarasidan o`tish bilan bog`liq) migratsiyaga bo`linadi. Migratsiya to`g`risidagi ma`lumotlar davlat statistika organlari tomonidan ichki ishlar organlaridan keladigan kelish va ketishni statistik hisobga olish hujjatlari (“Kelish varag`iga statistik hisobga olish taloni” va “Ketish varag`iga statistik hisobga olish taloni”) ustida ishlash natijasida olingan.